Mediere in Conflicte de Munca

Mediere in Conflicte de Munca

Conflictele de munca privesc in general aspecte legate de continuarea, incetarea, sau derularea unui contract individual de munca.

O alta categorie de conflicte priveşte contractele colective de munca.

A treia categorie priveste conflictele de la locul de munca care apar intre colegi sau departamente.

mediere-conflicte-de-munca

Medierea ofera posibilitatea rezolvarii conflictelor intr-un timp scurt si a transformarii unei situatii nefavorabile intr-o noua oportunitate pentru gasirea unor solutii pe termen lung.

In urma procedurii de mediere pot interveni, prin acordul partilor, modificari in contractul individual de munca, ce se pot referi la urmatoarele elemente:

 • durata contractului;
 • locul de munca;
 • felul muncii;
 • conditiile de munca;
 • salariul;
 • timpul de munca;
 • timpul de odihna.

Conflictele care apar intre angajatii (departamentele) unei societati comerciale/companii/institutii cauzeaza, de asemenea, pierderi importante pentru societate şi disconfort puternic, generator de stres, pentru angajati.

Conflictele intre colegi sunt, de cele mai multe ori, neglijate şi raman cel mai adesea nesolutionate o perioada indelungata de timp, ceea ce genereaza un climat de munca tensionat şi neproductiv, sabotaje, stres, inactivitate şi pierderi financiare insemnate.

Cele mai multe conflice de munca izvorasc din convingerea angajatilor ca societetea le-a incalcat drepturi importante, dintre cele ocrotite de lege, Legea nr.53/2003 Codul Muncii prevazand expres imprejurarea ca orice tranzactie prin care se urmareşte renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

In continutul art. 39 din Codul Muncii se specifica principalele drepturi ale salariatului:

(1)Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

 1. a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
 2. b) dreptul la repaus zilnic şi saptamanal;
 3. c) dreptul la concediu de odihna anual;
 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. e) dreptul la demnitate in munca;
 6. f) dreptul la securitate şi sanatate in munca;
 7. g) dreptul la acces la formarea profesionala;
 8. h) dreptul la informare şi consultare;
 9. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea conditiilor de munca şi a mediului de munca;
 10. j) dreptul la protectie in caz de concediere;
 11. k) dreptul la negociere colectiva şi individuala;
 12. l) dreptul de a participa la actiuni colective”.

Din punct de vedere procesual, medierea conflictelor de munca poate interveni atat inaintea declanşarii unui proces in fata instantelor de judecata, cat şi dupa ce s-au formulat cerere de chemare in judecata, apel sau recurs.

Medierea in afara unui proces aflat pe rolul instantei de judecata:

 • in situatia in care medierea se finalizeaza prin ajungerea la intelegere comuna, exprimata prin cuprinsul unui ACORD DE MEDIERE, aceasta este practic o conventie care are putere de lege intre parti.
 • intelegerea exprimata printr-un acord scris poate fi autentificata la notar, iar in masura in care contine o creanta certa, lichida şi exigibila, acest acord autentificat constituie titlu executoriu;
 • clauzele acordului de mediere se pot insera şi intr-un act aditional la contractul incheiat intre parti şi asupra caruia exista diferende.

Medierea in timpul derularii unui proces:

 • medierea poate interveni oricand in cursul judecatii, conform principiului disponibilitatii partilor cu privire la cererile lor in fata instantei de judecata;
 • daca partile se infatişeaza la ziua fixata pentru judecata avand un acord de mediere incheiat intre ele, urmeaza ca hotararea sa consfiinteasca acordul/intelegerea lor.
 • daca partile se infatişeaza cu acordul de mediere intr-o alta zi, instanta va putea da hotararea in camera de consiliu.
 • pentru incercarea de solutionare a litigiilor prin mediere, partile pot solicita instantelor de judecata suspendare judecatii pentru o perioada de 3 luni.

Pe tot parcursul desfaşurarii procedurii de mediere, termenele de prescriptie se suspenda in limitele legale. Suspendarea termenului de prescriptie incepe sa curga de la data semnarii contractului de mediere, şi opereaza indiferent daca medierea s-a finalizat cu un acord sau nu.

Medierea nu se confunda cu arbitrajul. Medierea este in fapt o negociere asistata şi facilitata de catre un mediator neutru, in conditii de confidentialitate, care are drept scop incheierea unui acord care sa satisfaca toate partile aflate in conflict.

Pentru mai multe informatii sau pentru a programa o intalnire, ne puteti contacta telefonic la 0744.571.090 sau la adresa de e-mail: simopetcu@yahoo.com.

Pentru mai multe detalii accesati link-ul: Contact