Procedura de mediere

Procedura de mediere

Procedura de mediere se desfasoara in conformitate cu prevederile Capitolul V -art. 43-63 din Legea nr.192/2006 cu modificarile ulterioare.

procedura-de-mediere

1. Una dintre parti sau toate partile in disputa se pot adresa unui mediator pentru serviciul de mediere.

2. Mediatorul va sta de vorba cu partea/partile care se adreseaza mediatorului pentru a informa partea/partile cu privire la procedura de mediere si pentru a informa cu privire la caz;

3. Daca medierea este metoda potrivita pentru solutionarea disputei, daca solicitantul decide sa incerce solutionarea prin mediere si daca mediatorul se considera competent si neutru, solicitantul va completa o cerere prin care solicita initierea procedurii de mediere.

4. In baza cererii adresate de partea care s-a prezentat la meditor si pe baza unui contract de premediere (avand drept scop pregatirea medierii), mediatorul va incepe procedura de contactare a celeilalte parti in vederea informarii acesteia cu privire la mediere, pentru a putea decide partea respectiva daca accepta medierea si mediatorul.

5. In cazul in care partile sunt decise sa incerce rezolvarea disputei prin mediere, iar mediatorul este acceptat de catre toti participantii, se incheie contractul de mediere. Medierea nu poate avea loc in lipsa unui contract de mediere semnat de catre toate partile si de catre mediator.

Partile vor agrea impreuna cu mediatorul locul unde se va desfasura medierea, ziua, ora, timpul alocat discutiilor si eventual, daca este cazul, participarea altor persoane si rolul acestora in cadrul medierii. Partile pot fi asistate in cadrul medierii de avocati, juristi, alti consultanti, alte persoane (rude, prieteni) etc.

Partile se pot consulta cu cei care ii asista, dar NUMAI partile vor fi implicate direct in identificarea problemelor, intereselor, negocierea si decizia solutiei.

Medierea poate avea loc la Biroul pentru medieri al mediatorului sau intr-un alt loc convenit de toti participantii la mediere, loc apt sa asigure un sentiment de siguranta, precum si confidentialitate.

In cazul in care partile doresc sa fie reprezentate in mediere de catre o alta persoana, va fi necesar mandatul de reprezentare.

Contractul de mediere va cuprinde in mod explicit clauze cu privire la angajarea partii in implementarea acordului, chiar daca a dat mandat pentru negociere.

Sedinta de mediere este comuna, partile aflandu-se in aceeasi incapere. Oricare dintre parti, daca va considera necesar, poate solicita o sedinta separata cu mediatorul, in alta incapere, pentru un timp rezonabil.

Mediatorul are responsabilitatea de a stabili conditiile medierii astfel incat sa asigure pentru parti mediul cel mai potrivit pentru desfasurarea acesteia – grad ridicat de confidentialitate, climat pentru comunicare directa si deschisa care sa contribuie la construirea increderii intre parti.

Disputa se poate solutiona intr-o sedinta de mediere sau in mai multe, in functie de complexitate, de stadiul disputei, de vointa partilor de a rezolva problemele si de capacitatea de a negocia a acestora.

Partile, impreuna cu mediatorul vor agrea planificarea sedintelor de mediere.

Pe parcursul medierii, mediatorul faciliteaza comunicarea dintre parti si le ajuta sa negocieze pentru a ajunge la o solutie acceptata de catre parti.

Mediatorul nu va da solutii.

6. In cazul in care partile ajung la o intelegere, se redacteaza un acord de mediere care va cuprinde termenii intelegerii decise de catre parti. Acordul este actul partilor. El se semneaza de catre parti si se pastreaza de catre acestea. Acordul partilor are valoarea unui inscris sub semnatura privata.

Acordul, continand intelegerea intervenita intre parti, va fi redactat de catre parti sau persoane desemnate de catre acestia, sau de catre mediator.

Ulterior, partile pot, daca se considera necesar, in functie de interesul partilor si de specificul conflictului solutionat, sa supuna acordul de mediere autentificarii notariale sau incuviintarii instantei pentru obtinerea unei hotarari de expedient. In cazul in care partile nu doresc incheierea unui acord scris, aceasta se va consemna in procesul verbal de inchidere a procedurii de mediere.

Nu este obligatoriu ca in cadrul medierii partile sa ajunga la un acord.

Prin mediere pot fi solutionate toate problemele in disputa sau numai partial.

7. In toate cazurile, indiferent de rezultatul medierii, mediatorul si partile aflate in disputa, incheie un proces verbal in care sunt consemnate numai aspecte referitoare la desfasurarea procesului de mediere. Procesul verbal nu va contine termenii acordului partilor.

Mediatorul si partile vor primi cate un exemplar al procesului verbal.

8. Medierea in cazul unui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata

In cazul unui litigiu ce poate constitui obiect al medierii, partile sau oricare dintre acestea (sau la recomandarea instantei de judecata) pot solicita suspendarea procesului, suspendare care nu poate depasi un termen de 3 luni.

Judecatorul poate recomanda medierea, in baza prerogativelor sale, de a incuraja solutionarea pe cale amiabila.

Partile pot refuza solutionarea pe calea amiabila sau pot accepta.

In cazul in care partile accepta sa incerce solutionarea prin mediere, acestea aleg de comun acord un mediator si se prezinta la acesta sau una dintre parti este de acord cu mediatorul propus de cealalta parte.

Este recomandabil ca partile sa se prezinte impreuna la mediator.

Mediatorul se va informa asupra cazului si va informa partile cu privire la mediere.

Dupa ce partile sunt informate cu privire la mediere, drepturile lor si rolul mediatorului, acestea pot accepta sau pot refuza medierea.

In cazul in care accepta medierea, se stabilesc conditiile si se incheie contractul de mediere.

In cazul in care disputa este solutionata prin mediere, la cererea oricarei parti se repune cauza pe rolul instantei judecatoresti, cu scutire de taxa judiciara de timbru. Instanta va lua act de acordul partilor si de procesul verbal de inchidere a medierii, in original, prezentat de parti si transmis in format electronic de catre mediator. Instanta de judecata, in acest caz, va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare de expedient, care constituie titlu executoriu.

In cazul in care partile nu ajung la un acord prin parcurgerea procedurii de mediere, judecata va continua.

Procedura de mediere se inchide, dupa caz:

  • Prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
  • Prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
  • Prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

In oricare dintre aceste cazuri, la inchiderea procedurii de mediere, mediatorul va incheia un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant si de catre mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

Informarea instantei in cazul in care a avut loc medierea:

Art. 61 alin.(1) din Legea nr.192/2006 modificata :

La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa transmita instantei de judecata competente, acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin.(1) lit.b) si c)”, respectiv in situatiile in care se constata medierea esuata, sau una dintre parti a solicitat incetarea medierii, fara a se fi ajuns la vreun acord.

Situatia procesului in timpul acordat pentru mediere

Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor de catre instanta va fi suspendata la cererea partilor, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa de timbru.

Urmarea solutionarii pe calea medierii a litigiului

Potrivit art.63 din Legea nr.192/2006 modificata, in cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare de expedient care constituie titlu executoriu.

Alte consecinte:

Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun mobil, partaje si cauze succesorale (art.63 din Legea nr.192/2006),

Pentru mai multe informatii sau pentru a programa o intalnire, ne puteti contacta telefonic la 0744.571.090 sau la adresa de e-mail: simopetcu@yahoo.com.

Pentru mai multe detalii accesati link-ul: Contact