birou de mediator & cabinet de avocat

"sa fim noi schimbarea pe care dorim sa o vedem"

- mahatma gandhi -

”MEDIEREA este o căutare a celui pod invizibil care conectează fiecare fiinţă vie cu alta. Este un poem plăsmuit din intenţie şi vulnerabilitate, din extaz şi suferinţă. Este o reîmpletire a sufletelor.  Este  o deschidere prin care suntem capabili să-l privim pe celalalt gol şi divin. Este o sincronizare  a bătăilor de inimă. Este o luptă acerbă, pe viaţă şi pe moarte, dusă de fiecare persoană împotriva propriei persoane. Este un proiect de creare a unui alt viitor. Este o explorare blândă, sensibilă, a spaţiului dintre noi. Este o breşă în mitul a ceea ce ştim că este adevărat, ducând către transformare şi transcendenţă”

 

(Daniel Bowling şi David A.Hoffman  în ”Psihologia mediatorului” Editura TREI, pag.74)

MEDIEREA reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.MEDIEREA se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. (art. 1 – Legea nr. 192/2006)MEDIEREA reprezintă o activitate de interes public. (art. 4 – Legea nr. 192/2006) MEDIEREA este o negociere asistată, o procedură în cadrul căreia părţile au totală putere de decizie în privinţa soluţiei care rezolvă disputa.Spre deosebire de procesele tradiţionale care se bazează pe principiul potrivit căruia o parte câştigă şi alta pierde, în cazul medierii soluţia este de tip câştig-câştig.

          

 

 

 

     CEESTEMEDIEREA?

MEDIEREA reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având... 

vezi mai mult

AVANTAJELEMEDIERII

( Capitolul V -art. 43-63 din Legea nr.192/2006  cu modificările ulterioare) 1. Una dintre părţi sau toate părţile în dispută se pot adresa unui mediator pentru serviciul de mediere. 2. Mediatorul va sta de vorba cu...

vezi mai mult

PROCEDURADEMEDIERE

Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială...vezi mai mult

CUI SE ADRESEAZĂ MEDIEREA?

Prestând o activitate de interes public, mediatorul are dreptul, în mod legal,  să primească un onorariu, pentru care eliberează chitanţă.Ce spune legea despre onorariul unui mediatorArt. 26 din Legea...vezi mai mult

ONORARIULMEDIATORULUI

Mediatorul este o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 7 din Legea nr.192/2006 cu modificările ulterioare), respectiv:• Are capacitate deplină de exerciţiu;• Are studii superioare;• Are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani...vezi mai mult

CINEESTEMEDIATORUL?

In cazul în care părţile ajung la o înţelegere, se redactează un acord care va cuprinde termenii înţelegerii decise de către părţi. Acordul este actul părţilor. El se semnează de către părţi şi se păstrează de către acestea. Acordul parţilor are valoarea... vezi mai mult

ACORDULDEMEDIERE

Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, de familie, în materie penală, comercială,  precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege. “Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a  achiziţionării unor produse şi servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse in contactele încheiate între consumatori şi agenţii economici  ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.” (art.2 alin. 2 din Legea nr.192/2006 cu modificările ulterioare)...  

vezi mai mult

CE LITIGII POT FI SOLUŢIONATE PRIN MEDIERE

Întrucât activitatea comercială este foarte intensă la nivelul tuturorcomunităţilor, inclusiv în cadrul Comunităţii Europene, iar condiţiile economice...vezi mai mult

MEDIEREAIN CAUZELEPENALE

Întrucât activitatea comercială este foarte intensă la nivelul tuturorcomunităţilor, inclusiv în cadrul Comunităţii Europene, iar condiţiile economice...vezi mai mult

PARTAJUL

Întrucât activitatea comercială este foarte intensă la nivelul tuturorcomunităţilor, inclusiv în cadrul Comunităţii Europene, iar condiţiile economicesunt influenţate de mulţi factori variabili, între partenerii de afaceri, între... vezi mai mult

MEDIEREA LITIGIILORCOMERCIALE

Întrucât activitatea comercială este foarte intensă la nivelul tuturorcomunităţilor, inclusiv în cadrul Comunităţii Europene, iar condiţiile economice...vezi mai mult

MEDIEREAIN CAZURILEDE MALPRAXIS

Conflictele de muncă privesc în general aspecte legate de continuarea,încetarea, sau derularea unui contract individual de muncă.O altă categorie de conflicte priveşte contractele colective de muncă.A treia categorie priveste conflictele de la locul de munca care apar întrecolegi sau departamente.Medierea oferă posibilitatea de a fi rezolvate în timp scurt acesteconflicte, de a fi transformată o situaţie nefavorabilă într-o nouă oportunitatepentru găsirea unor soluţii pe termen... vezi mai mult

CONFLICTELEDEMUNCA

(1)“Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:a) Continuarea căsătoriei;b) Partajul de bunuri comune;c) Exerciţiul drepturilor părinţeşti;d) Stabilirea domiciliului copiilor;e) Contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;f) Orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire ladrepturi de care ei pot dispune potrivit elgii... vezi mai mult

CONFLICTELEINFAMILIE

Distribuie acesta pagina

AUTORITATE:

simonapetcu@mediatoarea.ro

avocat@simonapetcu.ro