MENIU

Cabinet

de avocat

Numele meu este Simona Cristina Petcu.

M-am născut în Bucureşti, la 16 septembrie 1969.

 

Am absolvit FACULTATEA DE DREPT din Cadrul UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI în anul 1995, optând apoi pentru avocatură, devenind astfel membru al Baroului Bucureşti din februarie 1996 şi avocat definitiv din anul 1998.

 

Am absolvit cursuri postuniversitare la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, precum şi cursurile de MASTER, modulul CARIERĂ JUDICIARĂ în anul 2007-2008 în cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir.

 

Activez ca avocat titular în cadrul ”Cabinetului de avocat Simona Petcu”, din iunie 1998, de la înfiinţarea acestuia, având o cazuistică bogată, mai ales în cauze penale, civile şi cele privind dreptul familiei.

 

Ca avocat, în exercitarea acestei profesii, potrivit prevederilor Legii nr.51/1995  pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat:

* sunt independentă  şi mă supun numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic;

* Promovez  şi apăr drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale clientului;

* Am dreptul să asist şi să reprezint persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii;

 

Potrivit aceleiaşi Legi nr.51/1995 republicată, activitatea mea ca avocat se realizează prin:

1. consultaţii şi cereri cu caracter juridic;

 

2. asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;

 

3. redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;

4. asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;

 

5. apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoana română sau străină;

 

6. orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de aparare, în condiţiile legii.

 

 

Orice persoana are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.

 

 

 

 

Distribuie acesta pagina

AUTORITATE:

simonapetcu@mediatoarea.ro

avocat@simonapetcu.ro